Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển ngành tiếp thị truyền thông số

Hội thảo AdDays (ảnh: BTC)
Hội thảo AdDays (ảnh: BTC)