Trung tâm mua sắm Robins tài trợ hơn 100 triệu đồng chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo

Ban tổ chức động viên sự nỗ lực của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ban tổ chức động viên sự nỗ lực của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn