Triển khai chuỗi giao lưu Bật Nút Công Dân Toàn Cầu tại 30 trường