TPHCM: Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Mobile Money

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nam Dương
Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nam Dương
Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nam Dương
Lên top