Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và BAT kỷ niệm 30 năm hợp tác