Tổng công ty Bảo hiểm PVI ủng hộ chương trình phòng chống dịch COVID-19

Tổng công ty Bảo hiểm PVI tài trợ cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế  750 bộ test nhanh COVID-19
Tổng công ty Bảo hiểm PVI tài trợ cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 750 bộ test nhanh COVID-19
Tổng công ty Bảo hiểm PVI tài trợ cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 750 bộ test nhanh COVID-19
Lên top