“Tôn Hoa Sen – Cùng em đi học” tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc