Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tìm hiểu lý do khiến các gia đình chuyển sang dùng đèn Led tiêu chuẩn EMC