Tìm được chủ nhân giải thưởng hơn 1.5 tỷ đồng trong chương trình “Xem phim xả ga, trúng ngay xe khủng”

Quay số tìm chủ nhân giải thưởng đặc biệt 1,5 tỉ đồng.
Quay số tìm chủ nhân giải thưởng đặc biệt 1,5 tỉ đồng.