Tiết lộ phụ kiện đang làm mưa làm gió trong giới học trò: Dây đeo đa năng Subo!