Tiềm năng, lợi thế hút nhà đầu tư của Ngân hàng Quốc dân

Lĩnh vực ngân hàng Việt Nam đang thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. Ảnh: PV
Lĩnh vực ngân hàng Việt Nam đang thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. Ảnh: PV
Lĩnh vực ngân hàng Việt Nam đang thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. Ảnh: PV
Lên top