Thương hiệu sữa Việt 40 năm với kỳ tích xuất khẩu đi 43 nước trên thế giới