Thống đốc bang Utah (Hòa Kỳ) đến thăm văn phòng Nu Skin Việt Nam

Ông Gary Herbert - Thống đốc Bang Utah (Hoa Kỳ) phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo và nhân viên văn phòng Nu Skin Việt Nam.
Ông Gary Herbert - Thống đốc Bang Utah (Hoa Kỳ) phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo và nhân viên văn phòng Nu Skin Việt Nam.