Thịt mát – cần hiểu đúng về xu hướng tiêu dùng mới

Theo một khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý thịt mát MEATDeli tươi ngon.
Theo một khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý thịt mát MEATDeli tươi ngon.
Theo một khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý thịt mát MEATDeli tươi ngon.
Lên top