Thanh niên công nhân EVNHCMC chung sức vì cộng đồng

Ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC (thứ hai từ trái qua) và ông Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC (bìa trái) trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh, thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Đức Long
Ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC (thứ hai từ trái qua) và ông Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC (bìa trái) trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh, thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Đức Long
Ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC (thứ hai từ trái qua) và ông Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC (bìa trái) trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh, thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Đức Long
Lên top