Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tham quan nhà máy bia Heineken tại Thành phố Hồ Chí Minh