THACO đạt Thương hiệu Quốc gia 5 kỳ liên tiếp

Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2020 từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2020 từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2020 từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
Lên top