TGĐ Công ty Sơn Kansai - Alphanam: “Giáo dục là hành trang đến thành công”

Công ty sơn Kansai sơn mới trường tiểu học Tân Hòa nhân dịp khai giảng.
Công ty sơn Kansai sơn mới trường tiểu học Tân Hòa nhân dịp khai giảng.