TC MOTOR và Hyundai khánh thành trường mầm non chuẩn quốc gia tại Ninh Bình

Lãnh đạo địa phương và TC MOTOR vui mừng cắt băng khánh thành điểm trường mầm non Gia Thắng
Lãnh đạo địa phương và TC MOTOR vui mừng cắt băng khánh thành điểm trường mầm non Gia Thắng
Lãnh đạo địa phương và TC MOTOR vui mừng cắt băng khánh thành điểm trường mầm non Gia Thắng
Lên top