Tập đoàn Nestlé công bố giải thưởng trị giá 500,000 Franc Thụy Sỹ

Giải thưởng cao nhất năm 2016 thuộc về tổ chức Agro-Hub ở Cameroon với sáng kiến hỗ trợ cộng đồng nông dân trồng sắn nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối với hệ thống tiêu thụ.
Giải thưởng cao nhất năm 2016 thuộc về tổ chức Agro-Hub ở Cameroon với sáng kiến hỗ trợ cộng đồng nông dân trồng sắn nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối với hệ thống tiêu thụ.