Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng nhiều trang thiết bị y tế chống dịch

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Bình Định
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Bình Định
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Bình Định
Lên top