Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỉ đồng hỗ trợ triệu suất ăn cho người nghèo

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ ba, từ trái qua) - cùng đại diện ban tổ chức chương trình "Vòng tay Việt - Sài Gòn" chung tay trao tặng một triệu suất ăn cho người nghèo tại TP.HCM.
Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ ba, từ trái qua) - cùng đại diện ban tổ chức chương trình "Vòng tay Việt - Sài Gòn" chung tay trao tặng một triệu suất ăn cho người nghèo tại TP.HCM.
Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ ba, từ trái qua) - cùng đại diện ban tổ chức chương trình "Vòng tay Việt - Sài Gòn" chung tay trao tặng một triệu suất ăn cho người nghèo tại TP.HCM.
Lên top