Tập đoàn CJ khánh thành nhà máy nguyên liệu thức ăn chăn nuôi