Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hợp tác giáo dục giữa Hoa Sen College (Việt Nam) và Box Hill Institute (Úc):

Sự phát triển của Hoa Sen College trong đào tạo nghề