Shinhan Future’s Lab tại Việt Nam đào tạo miễn phí cho doanh nhân khởi nghiệp

Khóa học miễn phí của Shinhan Future's Lab. Ảnh: N.H
Khóa học miễn phí của Shinhan Future's Lab. Ảnh: N.H