Shark Đỗ Liên đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho các starup bên ngoài Shark Tank

Lên top