SCB tặng 100 giường y tế và 1,3 tỉ đồng chung tay chống dịch COVID-19

Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB trao 1.3 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ảnh: SCB
Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB trao 1.3 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ảnh: SCB
Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB trao 1.3 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ảnh: SCB
Lên top