Sắp diễn ra hội thi tay nghề giỏi ngành Xây dựng 2020

Công trường xây dựng chính là môi trường đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên môn sâu cho thợ xây dựng. Nguồn: TL
Công trường xây dựng chính là môi trường đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên môn sâu cho thợ xây dựng. Nguồn: TL
Công trường xây dựng chính là môi trường đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên môn sâu cho thợ xây dựng. Nguồn: TL
Lên top