Samsung kết hợp với Trường ĐH Y Dược TP.HCM giới thiệu mô hình giảng đường thông minh