Samsung Electronics ra mắt sản phẩm Neo QLED, MICRO LED và Lifestyle

Dòng Neo QLED tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ hiển thị TV
Dòng Neo QLED tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ hiển thị TV
Dòng Neo QLED tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ hiển thị TV
Lên top