Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Royal HaskoningDHV và NACO hỗ trợ phát triển hàng không Việt Nam