Ra mắt quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh

Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt Quỹ HTX
Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt Quỹ HTX
Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt Quỹ HTX
Lên top