Quỹ Philips và Philips Việt Nam ủng hộ máy theo dõi bệnh nhân điều trị COVID-19

Lên top