PVN 6 tháng đầu năm: Nỗ lực đạt “mục tiêu kép” trong “khủng hoảng kép”

Toàn cảnh cụm Khí điện đạm Cà Mau
Toàn cảnh cụm Khí điện đạm Cà Mau
Toàn cảnh cụm Khí điện đạm Cà Mau
Lên top