PVGAS và PVPower thỏa thuận cung cấp, tiêu thụ LNG cho NMĐ Nhơn Trạch

Lên top