Prudential Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Quà tặng đồng hành”

Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng của chương trình là hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: P.V
Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng của chương trình là hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: P.V