Prudential nhận giải thưởng top 5 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam năm 2016