Mercedes-Benz V 250:

Phương tiện chuyên chở 5 sao tại Furama Resort Đà Nẵng