Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philips hợp tác với Becamex và EIU phát triển chiếu sáng bền vững