Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Philips giới thiệu CityTouch và các giải pháp chiếu sáng sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

Triển lãm Smart Lighting - Bình Dương.
Triển lãm Smart Lighting - Bình Dương.