Philips công bố những sáng tạo đột phá về đèn LED dân dụng

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H