P&G tuyên bố kế hoạch hành động vì bình đẳng giới

Ông Magesvaran Suranjan, Chủ tịch tập đoàn P&G khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi
Ông Magesvaran Suranjan, Chủ tịch tập đoàn P&G khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi
Ông Magesvaran Suranjan, Chủ tịch tập đoàn P&G khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi
Lên top