P&G triển khai dự án cung cấp nước uống sạch cho khoảng 200 ngàn hộ gia đình