Petrovietnam về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Lễ mừng công diễn ra sáng 24.11 tại Petrovietnam
Lễ mừng công diễn ra sáng 24.11 tại Petrovietnam
Lễ mừng công diễn ra sáng 24.11 tại Petrovietnam
Lên top