Petrovietnam – Về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Lên top