Ông Trương Công Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Consumer

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top