Ông Trương Công Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Consumer

Lên top