Nội thất Hoà Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One

Logo mới của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One
Logo mới của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One
Logo mới của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One
Lên top