Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nội lực phải mạnh mới tính đến chuyện vươn xa