Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình Tình nguyện viên quốc tế Pruvolunteer khu vực Châu Á:

Nối dài niềm vui xây trường chống bão