Những thói quen ngày tết khiến đồ điện tử giảm tuổi thọ